Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.22

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

56%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.35

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.68

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

81%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Điện Biên Phủ

bầu trời quang đãng

34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.49 m/s

Điểm ngưng

13°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:26 pm