Dự báo thời tiết Tiên Lãng - Hải Phòng 3 ngày tới

Hôm nay

27 oC

34.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

26.6°

/

34.4°

Độ ẩm

63.4%

Gió

5.93 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

10.79

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:36

T2 22/07

25 oC

30.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

25.3°

/

30.6°

Độ ẩm

83%

Gió

2.66 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

7.53

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:35

T3 23/07

24.4 oC

27.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24.3°

/

27.9°

Độ ẩm

98%

Gió

4.22 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

2.73

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Tiên Lãng - Hải Phòng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Lãng - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết Tiên Lãng bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

84%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0