Thời tiết Tiên Lãng - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.39 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.36 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.37 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.58 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

93%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.49 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.05 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.64 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.46 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.79 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.85 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.86 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

87%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.27 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.1 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.42 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.3 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.45 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.67 m/s
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Lãng - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Tiên Lãng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:12 pm