Dự báo thời tiết Tiên Lãng - Hải Phòng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.14 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
5.61 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
6.26 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Lãng - Hải Phòng 30 ngày tới


Lượng mưa Tiên Lãng - Hải Phòng 30 ngày tới

Thời tiết Tiên Lãng

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:12/18:29

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

29°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

84%

wind

Tốc độ Gió

4.12 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:29 pm