Dự báo thời tiết Tiên Lãng - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.2%
 • Lượng mưa
  2.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.4°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.6%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  19.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  3.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.4°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.8%
 • Lượng mưa
  4.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa Tiên Lãng - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Lãng - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Tiên Lãng bây giờ

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:29

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0