Dự báo Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

28.6°

Cảm giác như 33°
mưa vừa

mưa vừa

25.1°

Nhiệt độ thấp nhất

30°

Nhiệt độ cao nhất

87.3%

Độ ẩm

3.54 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.5°

Điểm ngưng

6.88

UV

1005 hPa

Áp suất

05:14/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ngô Quyền - Hải Phòng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ngô Quyền - Hải Phòng
27.6° / 34°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ngô Quyền - Hải Phòng
25.2° / 26.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ngô Quyền - Hải Phòng
27.8° / 30.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ngô Quyền - Hải Phòng
29.4° / 36°

Dự báo thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

28.9° / 33.3°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa cường độ nặng

1:00 pm

28.5° / 33.1°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa cường độ nặng

2:00 pm

28.6° / 33.9°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.1° / 34.1°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.5° / 35.5°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.9° / 36°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.5° / 33.1°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.4° / 32.4°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.2° / 33°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.3° / 31°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.5° / 30.2°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.4° / 26°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

12:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

1:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 am

26.5° / 26.3°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 am

26.4° / 26.5°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 am

26.6° / 26.4°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

5:00 am

26.5° / 26.4°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.9° / 26.1°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

7:00 am

28° / 31.3°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 am

28.2° / 33.7°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa vừa

9:00 am

29.6° / 34.9°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.5° / 35°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.7° / 36°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.4° / 36.1°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.2° / 36.4°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.1° / 36.2°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.9° / 36.6°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.8° / 35.9°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 35.9°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.3° / 34.1°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.3° / 32.4°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 32.3°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mây cụm

9:00 pm

27.3° / 31.1°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.5° / 27.9°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

11:00 pm

26.8° / 26.8°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

12:00 am

27.4° / 27.2°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa vừa

1:00 am

27.8° / 27.1°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 am

26.3° / 26.9°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

28° / 27.2°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.9° / 30.4°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 am

28.1° / 32.5°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 am

28.2° / 33°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.9° / 34.8°

Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 26° / 29.4° 4.8 m/s 86% 1005 hPa 30.67 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.6° / 31.4° 5.43 m/s 75% 1008 hPa 18.54 mm
T5 27/06 mưa vừa 27° / 32° 4.47 m/s 77% 1009 hPa 9.88 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.8° / 31° 5.63 m/s 78% 1007 hPa 5.91 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 28.3° / 31.3° 6.32 m/s 81% 1003 hPa 6.6 mm
CN 30/06 mưa vừa 28.6° / 33.2° 4.42 m/s 76% 1001 hPa 10.79 mm

Chất lượng không khí tại Ngô Quyền - Hải Phòng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

423.91

NH3

3.59

NO

1.15

NO2

13.5

O3

48.32

PM2.5

10.44

PM10

13.5

SO2

24.27