Thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng theo giờ

T5 25/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.62 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.55 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.18 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

93%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.39 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.87 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngô Quyền - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Ngô Quyền

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:26 am
6:15 pm