Dự báo thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng 3 ngày tới

Hôm nay

25.5 oC

32.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.4°

/

32.8°

Độ ẩm

78.9%

Gió

3.34 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.9°

UV

12.42

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:34

T6 26/07

27 oC

36.1 oC

mây thưa mây thưa

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

26.1°

/

36.2°

Độ ẩm

63.3%

Gió

4.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.3°

UV

11.21

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:34

T7 27/07

27.3 oC

35.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

27.7°

/

35.8°

Độ ẩm

64.9%

Gió

4.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.7°

UV

10.68

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:33

Lượng mưa Ngô Quyền - Hải Phòng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngô Quyền - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết Ngô Quyền bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

995 hPa

Gió

2.06 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0