Dự báo thời tiết Ngô Quyền - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  9.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:27
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.4%
 • Lượng mưa
  4.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28
T2 27/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  5.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28
T3 28/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  5.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  42.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.9%
 • Lượng mưa
  1.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  4.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30

Lượng mưa Ngô Quyền - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngô Quyền - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Ngô Quyền bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:27

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0