Dự báo Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

26.1°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

19.1°

Nhiệt độ thấp nhất

26.9°

Nhiệt độ cao nhất

75%

Độ ẩm

1.82 m/s

Gió

8.219 km

Tầm nhìn

21.7°

Điểm ngưng

5.71

UV

1009 hPa

Áp suất

05:25/18:13

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đạ Huoai - Lâm Đồng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đạ Huoai - Lâm Đồng
25.3° / 26.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đạ Huoai - Lâm Đồng
19° / 21°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đạ Huoai - Lâm Đồng
20° / 21.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đạ Huoai - Lâm Đồng
24.8° / 25.4°

Dự báo thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

26.3° / 26.1°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

25.7° / 26.3°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

25.1° / 26.3°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.8° / 25°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22.5° / 23.2°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21.2° / 21.9°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mây cụm

8:00 pm

20.2° / 21.5°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mây cụm

9:00 pm

20.7° / 20.2°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mây cụm

10:00 pm

20.7° / 20°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mây cụm

11:00 pm

20.2° / 20.6°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

12:00 am

20.8° / 20.7°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

20.5° / 21.7°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

20.2° / 21.1°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

20.4° / 21.8°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

20.4° / 21.1°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 21.2°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

20.9° / 21.5°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

22.1° / 22.1°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

23.1° / 24°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

25.8° / 25.5°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 27.8°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 78 %

mưa vừa

12:00 pm

25.5° / 26.3°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 85 %

mưa vừa

1:00 pm

25.8° / 25.5°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 pm

24.4° / 25.8°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

3:00 pm

23.1° / 24°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 pm

22.7° / 24°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

5:00 pm

22.7° / 23°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

6:00 pm

21.7° / 22.4°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

7:00 pm

21.7° / 21.1°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

8:00 pm

20.2° / 21.4°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 pm

20.3° / 21.9°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

10:00 pm

20° / 21.1°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

20.8° / 21.1°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

20.1° / 21.4°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

20° / 22°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

20.1° / 21.4°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

20.7° / 20.5°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

20.5° / 20.7°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

20.1° / 20.6°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

20.8° / 21.5°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

21.6° / 22.8°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23.4°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

23° / 24.8°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mưa vừa

10:00 am

24.9° / 25.9°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 20.5° / 26.9° 2 m/s 72% 1009 hPa 3.22 mm
T4 26/06 mưa vừa 20.5° / 26° 2.04 m/s 78% 1009 hPa 25.49 mm
T5 27/06 mưa vừa 20.2° / 25° 1.52 m/s 92% 1011 hPa 19.18 mm
T6 28/06 mưa vừa 20.5° / 25.7° 1.53 m/s 85% 1011 hPa 18.97 mm
T7 29/06 mưa vừa 20° / 27.4° 1.84 m/s 66% 1010 hPa 10.75 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 20.7° / 25.2° 1.66 m/s 83% 1011 hPa 2.47 mm

Chất lượng không khí tại Đạ Huoai - Lâm Đồng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

267.43

NH3

0.58

NO

0.35

NO2

0.9

O3

35.91

PM2.5

1.71

PM10

2.34

SO2

0.83