Dự báo thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.88 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.58 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.42 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.66 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đạ Huoai - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Đạ Huoai - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Đạ Huoai

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:05

Nhiệt độ Thấp/Cao

20°

/

31°

Áp suất

1009 hPa

Độ ẩm

97%

wind

Tốc độ Gió

1.18 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:05 pm