Dự báo thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng 3 ngày tới

Hôm nay

19.5 oC

27.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Thấp/Cao

19.9°

/

27.1°

Độ ẩm

78%

Gió

3.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20.7°

UV

2.41

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:13

T2 22/07

19.1 oC

29.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Thấp/Cao

19.7°

/

29.5°

Độ ẩm

54.8%

Gió

4.29 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

19°

UV

13.18

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:13

T3 23/07

19.2 oC

28.6 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 28°

Thấp/Cao

19.1°

/

28.2°

Độ ẩm

56%

Gió

4.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

18.1°

UV

9.17

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:13

Lượng mưa Đạ Huoai - Lâm Đồng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đạ Huoai - Lâm Đồng 3 ngày tới

Thời tiết Đạ Huoai bây giờ

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

94%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

1.29 m/s

Điểm ngưng

19°

UV

0