Thời tiết Đạ Huoai - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.12 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.75

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.5

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.19

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.75

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.58 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.1 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

96%

T6 26/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.17 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.78

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.62

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.23

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.23 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

95%

T7 27/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.18 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đạ Huoai - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Đạ Huoai

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

35°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Gió

0.12 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:30 am
5:58 pm