Dự báo Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

25.8°

Cảm giác như 26°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

31°

Nhiệt độ cao nhất

98%

Độ ẩm

0.32 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.4°

Điểm ngưng

0.09

UV

1009 hPa

Áp suất

05:20/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bát Xát - Lào Cai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bát Xát - Lào Cai
29.4° / 37.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bát Xát - Lào Cai
24.3° / 26.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bát Xát - Lào Cai
25.7° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bát Xát - Lào Cai
26.1° / 27°

Dự báo thời tiết Bát Xát - Lào Cai hôm nay, ngày mai theo giờ

6:00 am

26° / 27°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

9:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.6° / 26.5°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.7° / 37.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 80 %

mưa vừa

12:00 pm

30.4° / 37°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 36.2°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.4° / 36.1°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.4° / 37.7°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 35.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 87 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 31.7°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 28°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.9° / 27.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.9° / 27.2°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 26°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 27°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27.5°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 am

27.7° / 30.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 33°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 34.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.4° / 34.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.3° / 36.3°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 35.8°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 37.5°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.3° / 38°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.4° / 35.1°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32.6°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.9° / 26.2°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.1° / 26.5°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.8° / 27.1°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.7° / 27.1°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.2° / 27.9°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26.5°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Bát Xát - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bát Xát - Lào Cai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 25.5° / 30.7° 1.45 m/s 76% 1007 hPa 18.97 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 25° / 30.1° 1.24 m/s 79% 1006 hPa 2.66 mm
T2 27/05 mưa nhẹ 25.8° / 36.1° 1.77 m/s 51% 1001 hPa 0.24 mm
T3 28/05 mưa vừa 26.9° / 35° 1.34 m/s 63% 999 hPa 6.69 mm
T4 29/05 mưa vừa 26.8° / 29.9° 1.15 m/s 90% 1001 hPa 16.21 mm
T5 30/05 mưa vừa 26.6° / 32.9° 1.49 m/s 77% 1001 hPa 24.12 mm

Chất lượng không khí tại Bát Xát - Lào Cai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

534.96

NH3

1.75

NO

0

NO2

2.93

O3

15.36

PM2.5

10.05

PM10

10.54

SO2

1.17