Dự báo thời tiết Bát Xát - Lào Cai 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:42
T2 27/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:42
T3 28/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.5%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45%
 • Lượng mưa
  1.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T5 30/05
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  8.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.4°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:43
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  16.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  0.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
T7 01/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  4.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44

Lượng mưa Bát Xát - Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bát Xát - Lào Cai 7 ngày tới

Thời tiết Bát Xát bây giờ

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:42

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.62