Thời tiết Bát Xát - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.26 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.29 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.76

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.47

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.27

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

57%

T6 26/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.93

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.61

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.61

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

13%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

11%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

12%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

12%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

51%

T7 27/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bát Xát - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Bát Xát

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Gió

0.3 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:28 pm