Dự báo thời tiết Bát Xát - Lào Cai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bát Xát - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Bát Xát - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Bát Xát

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Mặt trời mọc/lặn

05:20/18:41

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

27°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

98%

wind

Tốc độ Gió

1.12 m/s

Tầm nhìn xa

8.777 km

Điểm ngưng

25°

UV

5.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:41 pm