Dự báo Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

28°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

33.6°

Nhiệt độ cao nhất

88.3%

Độ ẩm

0.82 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.2°

Điểm ngưng

0

UV

1002 hPa

Áp suất

05:19/18:50

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Ho Tao San - Lào Cai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
32.2° / 40.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
25.9° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
26° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
28° / 33.4°

Dự báo thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.5° / 33.5°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.5° / 33.1°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.3° / 32.1°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 31.8°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 96 %

mưa vừa

12:00 am

26.4° / 27.8°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

26.6° / 27.6°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

2:00 am

26.6° / 27.1°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 27.6°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.2° / 27.2°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

5:00 am

25.1° / 28°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 27.5°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.1° / 27.9°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

8:00 am

26.1° / 27.5°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 am

26.8° / 26.7°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.2° / 31.8°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.7° / 26.8°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 26.3°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.3° / 26.2°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.9° / 26.1°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.9° / 26.5°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 26.8°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.2° / 27.5°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.4° / 27.4°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.3° / 26.9°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26.4°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.8° / 26.5°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.9° / 26.2°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 am

26.4° / 27.6°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 am

26.8° / 26.9°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 33.6°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36.7°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 39°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.1° / 38.5°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.9° / 38.2°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.1° / 37.7°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 36.8°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.5° / 34.1°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27° / 33.3° 1.64 m/s 62% 1002 hPa 4.87 mm
T3 18/06 mưa vừa 25.4° / 27.4° 0.75 m/s 98% 1003 hPa 13.54 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 25.1° / 31.1° 1.19 m/s 78% 1002 hPa 6.07 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25° / 34° 1.22 m/s 68% 1001 hPa 1.37 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26.7° / 34.3° 1.4 m/s 62% 999 hPa 5.98 mm
T7 22/06 mưa vừa 26.1° / 35° 1.39 m/s 61% 1000 hPa 12.14 mm

Chất lượng không khí tại Núi Ho Tao San - Lào Cai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

267.83

NH3

0.8

NO

0

NO2

2.69

O3

23.75

PM2.5

1.1

PM10

1.27

SO2

0.44