Dự báo Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

26.7°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

28.3°

Nhiệt độ cao nhất

95.2%

Độ ẩm

0.82 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.5°

Điểm ngưng

3.26

UV

1007 hPa

Áp suất

05:21/18:52

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Ta Xa - Lào Cai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Ta Xa - Lào Cai
25.8° / 27.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Ta Xa - Lào Cai
24.4° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Ta Xa - Lào Cai
25° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Ta Xa - Lào Cai
28° / 27.7°

Dự báo thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

26.1° / 27.3°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.6° / 27.2°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 pm

26.5° / 26.8°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.9° / 31.8°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.5° / 34°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.2° / 34.9°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27.8°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 27.9°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

10:00 pm

25.6° / 26.3°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

12:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

1:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

2:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

3:00 am

26° / 27°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.2° / 28°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.4° / 27.9°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.1° / 27.3°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 am

25.2° / 27.3°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27.6°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.6° / 26.1°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.2° / 27.6°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 27.2°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.9° / 32°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 32.6°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30.1°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.2° / 27°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.9° / 26.6°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.5° / 26.8°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.3° / 26.6°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.8° / 26.6°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 26.2°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.8° / 26.1°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.1° / 28°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Ta Xa - Lào Cai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 25.8° / 28.8° 1.04 m/s 95% 1007 hPa 55.84 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.7° / 28° 1.06 m/s 98% 1009 hPa 15.04 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.8° / 30° 1.34 m/s 82% 1009 hPa 10.09 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.4° / 30.9° 0.97 m/s 83% 1005 hPa 10.49 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.2° / 30.3° 0.9 m/s 85% 1003 hPa 8.42 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25.5° / 35.6° 1.32 m/s 57% 1000 hPa 1.2 mm

Chất lượng không khí tại Núi Ta Xa - Lào Cai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

297.07

NH3

0.91

NO

0.93

NO2

2.01

O3

33.19

PM2.5

2.85

PM10

2.59

SO2

0.4