Dự báo Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

27°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.7°

Nhiệt độ thấp nhất

29.4°

Nhiệt độ cao nhất

80.5%

Độ ẩm

1.47 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.1°

Điểm ngưng

0.46

UV

1006 hPa

Áp suất

05:21/18:10

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Ninh Hải - Ninh Thuận
27.8° / 31.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Ninh Hải - Ninh Thuận
25° / 27.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Ninh Hải - Ninh Thuận
26.1° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Ninh Hải - Ninh Thuận
28.7° / 32.7°

Dự báo thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

27.1° / 30.9°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

27.1° / 30.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 am

28.7° / 31.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.8° / 31.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.5° / 32.1°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.1° / 33.7°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.8° / 33.8°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 33.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.7° / 32.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.1° / 31.4°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.3° / 30.8°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.5° / 30.9°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.4° / 29.7°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.3° / 26.8°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.7° / 27.4°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.2° / 26.6°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 am

27.5° / 27.1°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 am

27.1° / 27.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.9° / 27.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.2° / 32.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.1° / 30.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.2° / 29.8°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 29.7°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.9° / 26.1°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.9° / 27.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.9° / 26.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.4° / 26.8°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.4° / 26.9°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26.3°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25.2° / 26.6°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25.8° / 26.5°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 28°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Ninh Hải - Ninh Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26° / 29.3° 3.99 m/s 76% 1006 hPa 1.17 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.4° / 28.5° 5.39 m/s 84% 1007 hPa 1.67 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 25.4° / 32.7° 4.76 m/s 64% 1007 hPa 0.24 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 26° / 32° 5.83 m/s 59% 1007 hPa 1.01 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.5° / 32° 3.01 m/s 70% 1006 hPa 0.74 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26.4° / 31.5° 4.11 m/s 71% 1008 hPa 1.12 mm

Chất lượng không khí tại Biển Ninh Hải - Ninh Thuận

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

290.79

NH3

2.69

NO

0.45

NO2

2.22

O3

13.95

PM2.5

1.36

PM10

2.7

SO2

0.56