Dự báo Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

28.8°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

35.7°

Nhiệt độ cao nhất

82.3%

Độ ẩm

3.21 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.5°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:21/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Thái Bình - Ninh Thuận
34.3° / 40.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Thái Bình - Ninh Thuận
27.1° / 32.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Thái Bình - Ninh Thuận
25.3° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Thái Bình - Ninh Thuận
31.9° / 37.9°

Dự báo thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

28.8° / 32.7°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.2° / 32.6°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 32.1°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 am

27.7° / 31.7°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27.7° / 27.7°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 29.9°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

7:00 am

29.4° / 32°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 am

32.7° / 36.9°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 58 %

mây rải rác

9:00 am

34° / 38.1°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 50 %

mây rải rác

10:00 am

35.4° / 39.7°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 44 %

mây cụm

11:00 am

36.5° / 41.3°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 42 %

mây cụm

12:00 pm

37.9° / 41°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 42 %

mây cụm

1:00 pm

36.9° / 41.3°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 43 %

mây cụm

2:00 pm

36.3° / 41.1°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 46 %

mây cụm

3:00 pm

35.1° / 40.7°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.6° / 39.8°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.7° / 38.5°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.7° / 35.4°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 33.2°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.1° / 33.2°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.5° / 32.4°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 32.3°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 32.4°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 am

27.5° / 31.8°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.5° / 31.2°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

27.4° / 31.2°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

27.1° / 30.9°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

27.3° / 30.5°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 30.1°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 31°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 am

29.2° / 32.7°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 35.4°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 am

33.7° / 37.8°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

10:00 am

35.7° / 40°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

11:00 am

36.9° / 41.6°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

12:00 pm

37.8° / 42.1°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.8° / 41.9°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.9° / 39.6°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.7° / 37.7°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.7° / 35.4°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 77 %

mưa vừa

5:00 pm

28.4° / 33.7°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 84 %

mưa cường độ nặng

6:00 pm

27.4° / 31°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 87 %

mưa cường độ nặng

7:00 pm

26.4° / 26.4°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 pm

26.6° / 26.8°

Thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Thái Bình - Ninh Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 25.7° / 35.1° 6.58 m/s 49% 1007 hPa 0 mm
T3 18/06 mây cụm 26.2° / 37.2° 6.35 m/s 42% 1006 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa cường độ nặng 26.8° / 37.5° 5.86 m/s 45% 1005 hPa 13.24 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.5° / 31.9° 2.27 m/s 70% 1006 hPa 3.23 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26.4° / 30.5° 2.29 m/s 69% 1006 hPa 0.68 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.3° / 32.1° 3.03 m/s 71% 1005 hPa 1.39 mm

Chất lượng không khí tại Biển Thái Bình - Ninh Thuận

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

404.88

NH3

1.74

NO

0

NO2

7

O3

33.1

PM2.5

9.78

PM10

11.15

SO2

1.41