Dự báo Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

24.2°

Cảm giác như 25°
mây đen u ám

mây đen u ám

22°

Nhiệt độ thấp nhất

31.6°

Nhiệt độ cao nhất

95%

Độ ẩm

0.67 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.6°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:22/18:48

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Mang Han San - Sơn La

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Mang Han San - Sơn La
30.6° / 35.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Mang Han San - Sơn La
22.9° / 25°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Mang Han San - Sơn La
23° / 23.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Mang Han San - Sơn La
25.2° / 26.5°

Dự báo thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

24.2° / 25.3°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.5° / 25.7°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.7° / 24.5°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.7° / 24.8°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.8° / 24.8°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.5° / 25°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 23.7°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.4° / 23.9°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

22.3° / 23°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23.9° / 24.7°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.3° / 31.6°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 33.2°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.5° / 34.1°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.4° / 34.2°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.8° / 35.4°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.3° / 34.3°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32.7°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.2° / 30.3°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.5° / 26.7°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.2° / 25.8°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.5° / 25.6°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25.4°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.5° / 24.4°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.3° / 24.6°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.2° / 24.6°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.5° / 24.2°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.9° / 24.6°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 23.1°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 23.5°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.6° / 23.6°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23.9° / 24.9°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24.5° / 26°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.7° / 27.4°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.9° / 30.7°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.2° / 31.3°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.2° / 31°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.7° / 30.4°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.1° / 29.3°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.8° / 29.4°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.1° / 28°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.1° / 25.9°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.8° / 24.1°

Thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Núi Mang Han San - Sơn La sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 22.4° / 31.1° 1.31 m/s 64% 1004 hPa 6.93 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 22° / 31° 2.16 m/s 64% 1003 hPa 5.24 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 22.9° / 27.6° 1.81 m/s 81% 1004 hPa 6.33 mm
T5 20/06 mưa vừa 22.9° / 31.1° 1.14 m/s 68% 1003 hPa 8.09 mm
T6 21/06 mưa vừa 23.4° / 33° 0.76 m/s 65% 1002 hPa 9.54 mm
T7 22/06 mưa vừa 24° / 31.2° 0.78 m/s 64% 1002 hPa 11.05 mm

Chất lượng không khí tại Núi Mang Han San - Sơn La

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

447.37

NH3

4.96

NO

0.39

NO2

10.57

O3

3.39

PM2.5

6.82

PM10

8.61

SO2

3.29