Dự báo Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

27.3°

Cảm giác như 30°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

21.7°

Nhiệt độ thấp nhất

28°

Nhiệt độ cao nhất

84.4%

Độ ẩm

0.37 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.3°

Điểm ngưng

3.8

UV

1005 hPa

Áp suất

05:24/18:49

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Phu Cicouya - Sơn La

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Phu Cicouya - Sơn La
26.4° / 30.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Phu Cicouya - Sơn La
21.8° / 23.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Phu Cicouya - Sơn La
22.9° / 23.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Phu Cicouya - Sơn La
24° / 25.2°

Dự báo thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

27.5° / 30.6°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.6° / 31°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.1° / 27.2°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 30.5°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 pm

27.9° / 30.2°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 88 %

mưa vừa

5:00 pm

26.6° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

24.4° / 25.8°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa vừa

7:00 pm

23.2° / 24.8°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23.6° / 24.6°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.1° / 24.4°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.9° / 23.7°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.1° / 23.9°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.3° / 23.1°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 am

22.2° / 23.6°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

22.8° / 23.6°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.4° / 23.1°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.9° / 23.5°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.1° / 23.4°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.9° / 23.2°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 23.3°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.8° / 25°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.9° / 25.7°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.6° / 26°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.7° / 30.7°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.9° / 30.3°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30.2°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.4° / 31.7°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.4° / 27.3°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.7° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 pm

24.4° / 24.8°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa vừa

8:00 pm

23.6° / 24.6°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.3° / 24.2°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23.2° / 23°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.7° / 23.7°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.5° / 23.9°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.8° / 23.2°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

22.6° / 23.4°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa vừa

3:00 am

22.9° / 23.8°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa vừa

4:00 am

22.5° / 23.6°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.2° / 23.2°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.9° / 23.2°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.3° / 24.6°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.2° / 27.6°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.9° / 31.3°

Thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Phu Cicouya - Sơn La sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 22.7° / 27.3° 1.09 m/s 84% 1005 hPa 13.74 mm
T4 26/06 mưa vừa 22.8° / 28° 1.27 m/s 83% 1008 hPa 11.44 mm
T5 27/06 mưa vừa 22.1° / 30° 2.02 m/s 72% 1008 hPa 13.83 mm
T6 28/06 mưa vừa 22.9° / 29.5° 1.09 m/s 78% 1005 hPa 16.11 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 22.9° / 27.1° 1.34 m/s 90% 1004 hPa 11.68 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 23.4° / 29.3° 1.85 m/s 70% 1002 hPa 4.55 mm

Chất lượng không khí tại Núi Phu Cicouya - Sơn La

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

541.03

NH3

3.39

NO

0.46

NO2

5.18

O3

30.96

PM2.5

8.61

PM10

9.73

SO2

2.35