Dự báo Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

24.5°

Cảm giác như 25°
mây đen u ám

mây đen u ám

21.4°

Nhiệt độ thấp nhất

32°

Nhiệt độ cao nhất

94.4%

Độ ẩm

0.78 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

0

UV

1004 hPa

Áp suất

05:22/18:48

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Phu Sa Phin - Sơn La
30.7° / 35.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Phu Sa Phin - Sơn La
23.5° / 25.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Phu Sa Phin - Sơn La
24° / 24°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Phu Sa Phin - Sơn La
25.4° / 26.1°

Dự báo thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

24.8° / 26°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25.4°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25.3°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.1° / 25.4°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

23.2° / 24.4°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

23.2° / 25°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 am

23.3° / 24.2°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.5° / 24.9°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.4° / 24.7°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24.3°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa vừa

6:00 am

23.8° / 24.6°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa vừa

7:00 am

23.1° / 24.4°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.8° / 24.3°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.7° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.3° / 26.2°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.1° / 27.5°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.8° / 28°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.1° / 25.3°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.3° / 24.4°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.8° / 24.5°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23.2° / 25°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.5° / 24.1°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23.8° / 23.8°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

22.2° / 23.3°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.5° / 23°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.8° / 23.4°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23.3°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.4° / 23.1°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.9° / 23.8°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.4° / 23.5°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.1° / 23.6°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.5° / 23.9°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.2° / 23.2°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.7° / 24.7°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.6° / 24.1°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 am

23.3° / 25°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.3° / 26°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.9° / 25.5°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.5° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.7° / 26°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23.4° / 24.3°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.8° / 24.8°

Thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Phu Sa Phin - Sơn La sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 22.3° / 31.4° 1.36 m/s 64% 1004 hPa 6.57 mm
T3 18/06 mưa vừa 22.4° / 26° 1.34 m/s 85% 1004 hPa 12.3 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 22° / 25.8° 0.63 m/s 96% 1004 hPa 9.01 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 22.5° / 31.5° 1.16 m/s 62% 1002 hPa 5.49 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 22.7° / 32.1° 0.75 m/s 57% 1000 hPa 3.46 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 23.8° / 31.1° 0.65 m/s 62% 1001 hPa 5.51 mm

Chất lượng không khí tại Núi Phu Sa Phin - Sơn La

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

440.7

NH3

4.16

NO

0.38

NO2

11.34

O3

4.27

PM2.5

5.14

PM10

8.46

SO2

2.91