Dự báo Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

30.7°

Cảm giác như 36°
mưa vừa

mưa vừa

27°

Nhiệt độ thấp nhất

30.3°

Nhiệt độ cao nhất

74.8%

Độ ẩm

3.88 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.1°

Điểm ngưng

5.9

UV

1004 hPa

Áp suất

05:16/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Đồng Châu - Thái Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Đồng Châu - Thái Bình
29.7° / 36.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Đồng Châu - Thái Bình
26.5° / 32°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Đồng Châu - Thái Bình
27° / 31.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Đồng Châu - Thái Bình
30.3° / 36.1°

Dự báo thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

30° / 37°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.5° / 36.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mưa cường độ nặng

3:00 pm

30.4° / 37°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mưa vừa

4:00 pm

30.4° / 36.1°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.7° / 36.1°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.3° / 34.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.4° / 34°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.2° / 34°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 33.1°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.3° / 32.1°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

11:00 pm

27.7° / 32°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

12:00 am

28° / 31.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mưa vừa

1:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.1° / 30.5°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mưa vừa

3:00 am

27.1° / 30.7°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.4° / 31°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 85 %

mưa vừa

5:00 am

27.7° / 30.5°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

6:00 am

27.9° / 31.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.6° / 32.3°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 82 %

mưa vừa

8:00 am

29° / 33.3°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 81 %

mưa vừa

9:00 am

29° / 34.9°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mưa vừa

10:00 am

29.1° / 34.9°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 78 %

mưa vừa

11:00 am

28.9° / 33.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.6° / 35°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.8° / 35.4°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.9° / 38°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.1° / 36.9°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.2° / 36.9°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.1° / 36°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 34.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 32°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.9° / 32.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28° / 32.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.9° / 32°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.1° / 32.9°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.1° / 31.5°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.7° / 31.5°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 85 %

mưa vừa

3:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 86 %

mưa vừa

4:00 am

28° / 30.2°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

5:00 am

27.1° / 30.7°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

6:00 am

27.9° / 30.3°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

7:00 am

27.5° / 30.9°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.4° / 31.3°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.7° / 32.6°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.2° / 33°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.8° / 36°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.1° / 36.8°

Thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Đồng Châu - Thái Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 27.7° / 30.7° 5.45 m/s 76% 1004 hPa 21.32 mm
T4 26/06 mưa vừa 27.7° / 32° 5.89 m/s 82% 1008 hPa 17.96 mm
T5 27/06 mưa vừa 27.2° / 31.8° 5.91 m/s 76% 1009 hPa 12.51 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 27.7° / 31.4° 5.44 m/s 78% 1006 hPa 4.7 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 29.1° / 34.4° 7.9 m/s 67% 1003 hPa 0.37 mm
CN 30/06 mây đen u ám 29.2° / 36.9° 5.89 m/s 60% 1001 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Biển Đồng Châu - Thái Bình

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

688.2

NH3

8.28

NO

0.48

NO2

21.69

O3

72.54

PM2.5

29.18

PM10

34.89

SO2

17.09