Dự báo Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

28.4°

Cảm giác như 33°
mây cụm

mây cụm

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

33.8°

Nhiệt độ cao nhất

81.9%

Độ ẩm

5.19 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.5°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:25/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Đồi Dương - Bình Thuận
32° / 38°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Đồi Dương - Bình Thuận
26° / 31.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Đồi Dương - Bình Thuận
25.1° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Đồi Dương - Bình Thuận
30° / 34.3°

Dự báo thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

6:00 pm

28.7° / 34°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.8° / 34°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mây cụm

8:00 pm

28.1° / 33.2°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mây cụm

9:00 pm

28.4° / 33°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 32.5°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.9° / 31.2°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.4° / 30.7°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 30.9°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.4° / 27.6°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.3° / 26°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa vừa

4:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa vừa

5:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.5° / 31.2°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 33.8°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

30.8° / 35.4°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 36.1°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

32.6° / 37.7°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.4° / 38.1°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 39.5°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.9° / 39.2°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.3° / 38.6°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 38.8°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.3° / 37°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.5° / 34.3°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.8° / 33.6°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.6° / 32.6°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mây cụm

9:00 pm

28.8° / 32.2°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.6° / 32.4°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.3° / 31.6°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.4° / 31.8°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

28° / 30.7°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.3° / 26.5°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 am

27° / 26.1°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 am

26.7° / 26.2°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26.7°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

27.7° / 31.9°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 34°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 35.9°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

31.4° / 36.2°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

32.8° / 38.5°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 61 %

mây cụm

12:00 pm

33.2° / 38°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 60 %

mây cụm

1:00 pm

33.1° / 39.1°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 60 %

mây cụm

2:00 pm

32.4° / 39.4°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.6° / 38.4°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.6° / 38.6°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.3° / 37.6°

Thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Đồi Dương - Bình Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.3° / 33.8° 7.04 m/s 62% 1008 hPa 1.14 mm
T3 18/06 mưa vừa 26.8° / 33.3° 6.42 m/s 59% 1008 hPa 5.3 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.2° / 33.1° 6.19 m/s 61% 1007 hPa 8.09 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.5° / 29.3° 5.17 m/s 80% 1007 hPa 14.23 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24° / 26.8° 4.94 m/s 91% 1007 hPa 22.12 mm
T7 22/06 mưa vừa 26° / 26° 6.33 m/s 86% 1007 hPa 7.01 mm

Chất lượng không khí tại Biển Đồi Dương - Bình Thuận

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

507.56

NH3

2.3

NO

0

NO2

13.01

O3

23.53

PM2.5

12.66

PM10

13.41

SO2

3.33