Dự báo Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

32°

Cảm giác như 36°
mây cụm

mây cụm

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

33.7°

Nhiệt độ cao nhất

57.6%

Độ ẩm

4.2 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.5°

Điểm ngưng

9.35

UV

1008 hPa

Áp suất

05:25/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Thuận Quý - Bình Thuận
31° / 36.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Thuận Quý - Bình Thuận
27.6° / 33.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Thuận Quý - Bình Thuận
26.2° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Thuận Quý - Bình Thuận
31° / 38.5°

Dự báo thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

32.9° / 36°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 58 %

mây cụm

10:00 am

32.4° / 36.3°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 57 %

mây cụm

11:00 am

33° / 36.9°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 56 %

mây cụm

12:00 pm

32.9° / 37°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 55 %

mây cụm

1:00 pm

34° / 37.5°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 54 %

mây cụm

2:00 pm

33.1° / 38.6°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 55 %

mây rải rác

3:00 pm

33.1° / 39°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 57 %

mây thưa

4:00 pm

32° / 39.9°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 62 %

mây thưa

5:00 pm

31.9° / 38.1°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mây rải rác

6:00 pm

29.7° / 35.3°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mây rải rác

7:00 pm

29.7° / 35°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.5° / 34°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.2° / 34.4°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.1° / 33.6°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.2° / 33.6°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 am

28.2° / 32.7°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.5° / 31.6°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.4° / 31.1°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.3° / 30.8°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

27.3° / 30.7°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.7° / 27.8°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 30.1°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

28.2° / 32.2°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

30.4° / 34.9°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

31.9° / 36.2°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

32.9° / 37.7°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.6° / 38.6°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 56 %

mây cụm

12:00 pm

33.2° / 39.9°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 55 %

mây cụm

1:00 pm

34.2° / 39.3°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 54 %

mây cụm

2:00 pm

34.6° / 40°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 54 %

mây rải rác

3:00 pm

33.9° / 39.9°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 55 %

mây rải rác

4:00 pm

33° / 38.6°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 57 %

mây cụm

5:00 pm

32.8° / 38.6°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 61 %

mây cụm

6:00 pm

30° / 35.7°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây cụm

7:00 pm

29.3° / 34.5°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.2° / 34°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mây cụm

9:00 pm

28.8° / 32.5°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.1° / 32°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29° / 31°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.8° / 31°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.1° / 30.6°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 am

28° / 29.4°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.6° / 28°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.3° / 26.4°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 28°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

Thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Thuận Quý - Bình Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 33.8° 6.34 m/s 56% 1008 hPa 2.01 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.2° / 34.8° 6.75 m/s 56% 1007 hPa 2.56 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.2° / 27.7° 4.49 m/s 86% 1008 hPa 6.59 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26° / 26.6° 5.74 m/s 90% 1008 hPa 8.59 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.6° / 27.2° 6.32 m/s 88% 1006 hPa 3.9 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.6° / 26.5° 7.24 m/s 84% 1007 hPa 11.93 mm

Chất lượng không khí tại Biển Thuận Quý - Bình Thuận

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

448.07

NH3

1.01

NO

2.13

NO2

8.34

O3

39.44

PM2.5

11.28

PM10

12

SO2

2.77