Dự báo Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

30°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

31°

Nhiệt độ cao nhất

71.9%

Độ ẩm

5.13 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.5°

Điểm ngưng

1.05

UV

1006 hPa

Áp suất

05:26/18:12

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận
29.8° / 34.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận
24° / 26.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận
27.2° / 27.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận
27.7° / 30.9°

Dự báo thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

29.8° / 34.2°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.1° / 34.3°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

30.5° / 34.3°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.5° / 34°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.9° / 35°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.5° / 33.4°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.7° / 32.1°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31.2°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.6° / 30.1°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.4° / 26.4°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.8° / 26.9°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.5° / 26.3°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 27.1°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.7° / 26.1°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.6° / 26.4°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.6° / 25.4°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mưa vừa

1:00 pm

25.1° / 26.3°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26.4°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 pm

25.2° / 26°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.3° / 26.2°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.6° / 26.2°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.4° / 26.1°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.8°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 26.1°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 27°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

Thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26° / 30.5° 6.82 m/s 69% 1006 hPa 4.57 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.9° / 26.9° 6.8 m/s 86% 1009 hPa 5.64 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 25.2° / 29° 6.77 m/s 82% 1008 hPa 1.02 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 25.7° / 29.5° 4.69 m/s 73% 1008 hPa 7.92 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.1° / 28.8° 5.11 m/s 84% 1008 hPa 1.1 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.5° / 28.1° 3.96 m/s 77% 1009 hPa 13.62 mm

Chất lượng không khí tại Biển Mũi Kê Gà - Bình Thuận

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

674.25

NH3

1.11

NO

3.98

NO2

17.19

O3

8.49

PM2.5

11.38

PM10

11.87

SO2

2.36