Dự báo Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

25.6°

Cảm giác như 25°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.1°

Nhiệt độ thấp nhất

32.9°

Nhiệt độ cao nhất

77.9%

Độ ẩm

1.22 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.1°

Điểm ngưng

0

UV

1010 hPa

Áp suất

05:21/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk
30.4° / 34°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk
23.5° / 25.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk
21.5° / 23°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk
28.9° / 30.4°

Dự báo thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

25.3° / 25.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 25.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.7° / 25.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

12:00 am

24.1° / 24.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

23.4° / 23.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

22.4° / 24°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 23.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

22.4° / 22.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 23.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 25.8°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 28.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

29.2° / 30.6°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

30.4° / 32.6°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.3° / 32.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.5° / 33.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.9° / 34.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.3° / 34.1°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.7° / 32.6°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.6° / 32.5°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 32.5°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 54 %

mây cụm

6:00 pm

27.1° / 28.1°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 67 %

mây cụm

7:00 pm

25.3° / 25.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mây cụm

8:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 79 %

mây cụm

9:00 pm

24.3° / 25.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 80 %

mây cụm

10:00 pm

24.5° / 24.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 83 %

mây cụm

11:00 pm

23.1° / 24.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây cụm

12:00 am

23.8° / 23.5°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây cụm

1:00 am

23.3° / 25°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 84 %

mây cụm

2:00 am

23.5° / 24.5°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 am

24.5° / 24.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 am

24.8° / 24.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

23.3° / 24.6°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

23.5° / 24.6°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 25.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

28.5° / 30.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

30.1° / 32.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

31.9° / 33.5°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 33.1°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.4° / 32.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.6° / 34.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.1° / 32.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.4° / 31.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 31.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

28° / 30°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.2° / 25.8°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.8° / 24.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21.9° / 32.2° 2.85 m/s 56% 1009 hPa 0.42 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 22.8° / 32.3° 3.14 m/s 59% 1008 hPa 1.28 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 22.5° / 32.7° 3.48 m/s 50% 1007 hPa 1.5 mm
T5 20/06 mưa vừa 22.8° / 28.2° 2.84 m/s 69% 1007 hPa 23.57 mm
T6 21/06 mưa vừa 21° / 22.4° 1.71 m/s 96% 1008 hPa 8.4 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 21.6° / 24.9° 2.34 m/s 92% 1008 hPa 6.14 mm

Chất lượng không khí tại Núi Phu Kho Ma - Đắk Lắk

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

350.48

NH3

1.23

NO

0

NO2

5.37

O3

12.22

PM2.5

4.27

PM10

5.84

SO2

1.56