Dự báo Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

31.5°

Cảm giác như 37°
mây đen u ám

mây đen u ám

27.7°

Nhiệt độ thấp nhất

38.6°

Nhiệt độ cao nhất

71%

Độ ẩm

3.95 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

0

UV

1000 hPa

Áp suất

05:16/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
35.5° / 43.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
30.5° / 37.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
28.3° / 32.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
32° / 39.8°

Dự báo thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

31.5° / 38°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

8:00 pm

31.1° / 37.8°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.3° / 38.9°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 pm

32° / 38.7°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.1° / 37.1°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 am

31° / 36.9°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

1:00 am

30.2° / 35.7°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 am

30° / 33.1°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 am

29.6° / 34°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 33.9°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

5:00 am

28.3° / 33.2°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

6:00 am

29.5° / 33.2°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

29.2° / 35.1°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 am

30.9° / 36.7°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 38.8°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 am

32.9° / 38°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 39.6°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.9° / 41.9°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.3° / 43.4°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.2° / 44.6°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.6° / 43°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.6° / 41.1°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.2° / 40.8°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.5° / 39.4°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.1° / 38°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

30° / 37.4°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 pm

30° / 36.4°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.1° / 35.9°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 34.3°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

12:00 am

28° / 33.2°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.1° / 32.2°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.1° / 33.6°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 34°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

28.4° / 33.3°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

28.5° / 33.1°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

28.7° / 34°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 35.8°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

31.2° / 37.9°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

33.5° / 40.8°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

34.4° / 41.1°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

35.3° / 42.1°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.8° / 42.8°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.6° / 43°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.3° / 43.6°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.8° / 42.1°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

35° / 41.7°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.2° / 39.9°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 38.9°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28.3° / 38.5° 5.35 m/s 51% 1002 hPa 0.2 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 28.4° / 37.3° 3.97 m/s 65% 1001 hPa 0.45 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.9° / 36.3° 4.7 m/s 56% 1001 hPa 2.28 mm
T5 20/06 mưa vừa 27.4° / 37.5° 4.47 m/s 61% 1001 hPa 1.62 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 29° / 38° 5.03 m/s 58% 1000 hPa 0.1 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.3° / 38° 5.24 m/s 57% 1001 hPa 0.9 mm

Chất lượng không khí tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

487.73

NH3

11.65

NO

0

NO2

11.97

O3

53.21

PM2.5

11.66

PM10

15.47

SO2

8.29