Dự báo Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

31.1°

Cảm giác như 37°
mây đen u ám

mây đen u ám

27.8°

Nhiệt độ thấp nhất

38.2°

Nhiệt độ cao nhất

69.4%

Độ ẩm

4.48 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.4°

Điểm ngưng

0

UV

1000 hPa

Áp suất

05:16/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
35.4° / 43.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
30.5° / 36.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
29° / 33°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
33.1° / 40.7°

Dự báo thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

31.7° / 37.6°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.1° / 37.9°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.3° / 37°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 pm

31° / 36.6°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

12:00 am

30.8° / 35.8°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 am

29.6° / 34°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

2:00 am

29.7° / 33.6°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

3:00 am

29.3° / 33.7°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

4:00 am

29.9° / 33.4°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

5:00 am

28.6° / 33.8°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 33°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 am

30.1° / 35°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30.5° / 37.5°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 38.4°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 am

32.7° / 40°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

34.5° / 41.3°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.3° / 41.5°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.6° / 41.1°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.7° / 42.5°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.4° / 43.8°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.5° / 42.4°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.8° / 42.4°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.1° / 39.8°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

31° / 37°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.5° / 37.9°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.4° / 37.9°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

31° / 37°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.5° / 37.7°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

30.8° / 36.9°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

1:00 am

30.6° / 35.2°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

2:00 am

29.7° / 35.3°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 am

29.6° / 34.1°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 am

28.6° / 32.5°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 am

28.9° / 32.2°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

28.8° / 33.7°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 am

30° / 35.2°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

30.9° / 36.2°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 38.8°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 39.8°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 40.1°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.7° / 41.2°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.5° / 41.6°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.6° / 41.3°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 41.6°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.8° / 40.2°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.8° / 40°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.6° / 39.6°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 pm

31° / 37.2°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 28.9° / 38.8° 5.38 m/s 51% 1002 hPa 0 mm
T3 18/06 mây đen u ám 28.9° / 36.1° 3.93 m/s 62% 1001 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 28.6° / 35.1° 3.97 m/s 58% 1001 hPa 0.32 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28.6° / 38.9° 5.32 m/s 47% 1000 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 29.7° / 37.6° 5.36 m/s 52% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.9° / 36.6° 5.89 m/s 58% 1002 hPa 0.21 mm

Chất lượng không khí tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

541.63

NH3

11.19

NO

0

NO2

12.65

O3

58.75

PM2.5

20.52

PM10

25.46

SO2

9.26