Dự báo Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

25.5°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.5°

Nhiệt độ thấp nhất

26.7°

Nhiệt độ cao nhất

90.1%

Độ ẩm

1.45 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.7°

Điểm ngưng

2.85

UV

1008 hPa

Áp suất

05:36/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Ba Động - Trà Vinh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Ba Động - Trà Vinh
24.4° / 26°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Ba Động - Trà Vinh
24.7° / 26.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Ba Động - Trà Vinh
26° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Ba Động - Trà Vinh
25.2° / 26.1°

Dự báo thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

25.8° / 26.6°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.9° / 26.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 pm

25.3° / 26.9°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.9° / 27.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.7° / 26.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.1° / 26.3°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.3° / 26.5°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.2° / 26.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.9° / 26.9°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 26.9°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.9° / 26.7°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 25.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 25.2°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 27.3°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.3° / 27.4°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.1° / 31.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.1° / 35.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.2° / 36.3°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.5° / 36.6°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 65 %

mưa vừa

2:00 pm

31.6° / 36.4°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 68 %

mưa vừa

3:00 pm

30.9° / 35.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 71 %

mưa vừa

4:00 pm

29.5° / 33°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mưa vừa

5:00 pm

27.1° / 31.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mưa vừa

6:00 pm

26.9° / 26.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.5° / 27.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 27.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.4° / 27.9°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.1° / 27.6°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 27.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.6° / 25.3°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Ba Động - Trà Vinh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.2° / 26° 3.11 m/s 91% 1008 hPa 6.71 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.8° / 31.6° 4.53 m/s 66% 1009 hPa 10.65 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.5° / 26.8° 3.84 m/s 87% 1010 hPa 3.28 mm
T6 28/06 mưa vừa 24.4° / 30.7° 3.9 m/s 77% 1010 hPa 6.79 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25° / 33.5° 4.46 m/s 64% 1010 hPa 3.65 mm
CN 30/06 mưa vừa 25.8° / 31° 5.52 m/s 65% 1009 hPa 6.73 mm

Chất lượng không khí tại Biển Ba Động - Trà Vinh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

467.7

NH3

5.5

NO

0.52

NO2

4.27

O3

45.92

PM2.5

8.33

PM10

10.39

SO2

2.09