Dự báo Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

31°

Cảm giác như 38°
mưa vừa

mưa vừa

27.2°

Nhiệt độ thấp nhất

33.5°

Nhiệt độ cao nhất

84.8%

Độ ẩm

3.6 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

28.4°

Điểm ngưng

11.18

UV

1004 hPa

Áp suất

05:13/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
31° / 38.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
28.1° / 34.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
28.4° / 33.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng
32.7° / 38.6°

Dự báo thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

31.8° / 38.4°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mây rải rác

11:00 am

31° / 38.2°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa vừa

12:00 pm

32.3° / 39.5°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 78 %

mưa vừa

1:00 pm

32.6° / 39.9°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 72 %

mây rải rác

2:00 pm

33.2° / 40.5°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 68 %

mây cụm

3:00 pm

33.1° / 40.9°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 64 %

mây cụm

4:00 pm

33.3° / 40.5°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 63 %

mây cụm

5:00 pm

32.3° / 38.3°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 67 %

mây cụm

6:00 pm

30.8° / 37.5°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mây cụm

7:00 pm

29° / 36.5°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 80 %

mây cụm

8:00 pm

29.5° / 36.4°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây rải rác

9:00 pm

29° / 35.1°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 pm

29.5° / 35.8°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mây cụm

11:00 pm

29.7° / 35°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mây cụm

12:00 am

29° / 34.3°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.8° / 33.7°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mây cụm

2:00 am

28.7° / 32.3°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 32.3°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 am

28.5° / 32.1°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 31°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 am

29° / 35°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

8:00 am

31.3° / 38°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 38.7°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

10:00 am

33.9° / 40.5°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.9° / 40°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

12:00 pm

35° / 41.4°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.1° / 41.6°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.1° / 40.2°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34° / 40.4°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.1° / 39.6°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 60 %

mây cụm

5:00 pm

32.1° / 38.2°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 62 %

mây cụm

6:00 pm

31.9° / 37.9°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 68 %

mây cụm

7:00 pm

30.2° / 35.8°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.8° / 36°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.5° / 35.7°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.3° / 34.8°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.7° / 34.2°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

12:00 am

29.4° / 33.9°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

28.5° / 33.8°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

28.6° / 33°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

28.3° / 32.7°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

28.3° / 32.4°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 am

29° / 32.1°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 am

29.1° / 33.4°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.2° / 35.6°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.2° / 37.6°

Thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Đồ Sơn - Hải Phòng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 28° / 33.9° 5.49 m/s 84% 1004 hPa 5.38 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28° / 34.4° 5.48 m/s 56% 1003 hPa 2.82 mm
T2 24/06 mưa vừa 27.7° / 31° 7.41 m/s 73% 1002 hPa 17.15 mm
T3 25/06 mưa vừa 27.5° / 30.1° 5.53 m/s 79% 1004 hPa 22.73 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 26.9° / 33° 7.15 m/s 68% 1006 hPa 7.36 mm
T5 27/06 mưa vừa 27.8° / 31° 7.99 m/s 79% 1006 hPa 19.89 mm

Chất lượng không khí tại Biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

364.53

NH3

3.38

NO

0.48

NO2

7.87

O3

51.5

PM2.5

10.23

PM10

11.58

SO2

10.53