Dự báo Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

28.4°

Cảm giác như 33°
mưa vừa

mưa vừa

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

30°

Nhiệt độ cao nhất

85.3%

Độ ẩm

2.75 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.4°

Điểm ngưng

5.62

UV

1004 hPa

Áp suất

05:14/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bạch Long Vĩ - Hải Phòng
28° / 33°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bạch Long Vĩ - Hải Phòng
26° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bạch Long Vĩ - Hải Phòng
27.2° / 30.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bạch Long Vĩ - Hải Phòng
29.4° / 35.6°

Dự báo thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

28.8° / 33.9°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa vừa

1:00 pm

28.6° / 33.6°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa vừa

2:00 pm

28.8° / 33.5°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa vừa

3:00 pm

28.4° / 34.5°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.3° / 35.9°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.3° / 35.5°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.4° / 33.7°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.8° / 32.2°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 32.7°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.5° / 31.2°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.4° / 30.6°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.3° / 26.8°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

12:00 am

26.6° / 26.5°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

1:00 am

27° / 26°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 am

26.8° / 26.2°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

5:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.7° / 26.4°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

7:00 am

27.9° / 31.8°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 am

28.7° / 33.7°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa vừa

9:00 am

29.5° / 35°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.5° / 35.2°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.9° / 36.6°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.6° / 36.6°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36.8°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 37°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.6° / 36.9°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.9° / 35.2°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.8° / 35.6°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.3° / 35°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.5° / 32°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 33°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mây cụm

9:00 pm

28° / 31.3°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.2° / 27.4°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

11:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

12:00 am

27.5° / 27.3°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa vừa

1:00 am

27.7° / 27.8°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.9° / 26.2°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 am

26.7° / 26.5°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

28° / 27.8°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.7° / 30.7°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 am

28.4° / 32.1°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 am

29° / 33.5°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.8° / 35°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.2° / 35°

Thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bạch Long Vĩ - Hải Phòng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.9° / 29° 4.8 m/s 85% 1004 hPa 21.9 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.3° / 31.5° 5.43 m/s 75% 1008 hPa 18.54 mm
T5 27/06 mưa vừa 26.8° / 31.2° 4.47 m/s 77% 1009 hPa 9.88 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.5° / 31.2° 5.63 m/s 78% 1007 hPa 5.91 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 28.7° / 31.7° 6.32 m/s 81% 1003 hPa 6.6 mm
CN 30/06 mưa vừa 29° / 33.5° 4.42 m/s 76% 1001 hPa 10.79 mm

Chất lượng không khí tại Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

381.12

NH3

2.32

NO

1.03

NO2

10.65

O3

47.61

PM2.5

8.25

PM10

10.2

SO2

20.57