Dự báo Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

29°

Cảm giác như 36°
mưa vừa

mưa vừa

24.8°

Nhiệt độ thấp nhất

33.5°

Nhiệt độ cao nhất

88%

Độ ẩm

0.7 m/s

Gió

7.273 km

Tầm nhìn

27.1°

Điểm ngưng

5.6

UV

1005 hPa

Áp suất

05:23/18:54

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Phu Ba - Lai Châu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Phu Ba - Lai Châu
30° / 38.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Phu Ba - Lai Châu
24° / 26.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Phu Ba - Lai Châu
27° / 32.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Phu Ba - Lai Châu
29.8° / 36.3°

Dự báo thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

29° / 36.2°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 am

30.6° / 37.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

11:00 am

30.4° / 37.7°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.9° / 38.6°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.1° / 39.7°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.3° / 40.7°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33° / 39.7°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.3° / 39.6°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.2° / 38.5°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.3° / 36.7°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 31.2°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.9° / 26.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.6° / 27.1°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.6° / 27.6°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

12:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

25.3° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 27°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.9°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 27.8°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 33.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

30.3° / 38°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.1° / 39.6°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

34° / 40.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.1° / 42°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.3° / 41.7°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 40.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.5° / 38.9°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 38.3°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.2° / 37.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.2° / 36.8°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.7° / 31.2°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.4° / 28°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 27.1°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 am

25.6° / 27.3°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.9° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 26.4°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 33.6°

Thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Phu Ba - Lai Châu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26° / 33.8° 1.51 m/s 78% 1004 hPa 9.34 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.2° / 34.2° 1.52 m/s 63% 1003 hPa 5.65 mm
T2 24/06 mưa vừa 25.2° / 33.8° 1.52 m/s 66% 1002 hPa 13.02 mm
T3 25/06 mưa vừa 25° / 30° 1.31 m/s 87% 1004 hPa 10.73 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.6° / 30.6° 1.3 m/s 79% 1006 hPa 10.02 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.6° / 32.6° 1.63 m/s 60% 1005 hPa 1.97 mm

Chất lượng không khí tại Núi Phu Ba - Lai Châu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

271.27

NH3

1.24

NO

0.03

NO2

0.52

O3

19.13

PM2.5

1.47

PM10

1.63

SO2

0.15