Dự báo Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

27.1°

Cảm giác như 31°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

28.1°

Nhiệt độ cao nhất

88.7%

Độ ẩm

0.61 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.9°

Điểm ngưng

4.63

UV

1007 hPa

Áp suất

05:23/18:54

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Phu Kho Lường - Lai Châu
26° / 31.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Phu Kho Lường - Lai Châu
24.8° / 26.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Phu Kho Lường - Lai Châu
25.6° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Phu Kho Lường - Lai Châu
27° / 27.4°

Dự báo thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

28° / 31.8°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 31.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.5° / 32.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 33.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.8° / 32.5°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.2° / 27.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.8° / 26.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.8° / 26.6°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.5° / 26.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 27°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.7° / 26.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.9° / 26.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.8° / 25.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.5° / 27.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.6° / 31.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 34.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 37°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.9° / 37°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.5° / 36.1°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 pm

28.1° / 36°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 92 %

mưa vừa

5:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.7° / 31.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.6° / 28°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.3° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.3° / 26°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.9° / 27°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.8° / 28°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 34.2°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.1° / 36.9°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 36.3°

Thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Phu Kho Lường - Lai Châu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 28.8° 1.12 m/s 90% 1007 hPa 20.76 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.8° / 29.7° 1.3 m/s 89% 1008 hPa 10.3 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.9° / 30° 1.03 m/s 86% 1009 hPa 17.49 mm
T6 28/06 mưa vừa 24.9° / 30.6° 1.51 m/s 85% 1005 hPa 13.1 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.6° / 30° 1.77 m/s 88% 1005 hPa 20.25 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25.3° / 28.9° 1.75 m/s 92% 1004 hPa 8.06 mm

Chất lượng không khí tại Núi Phu Kho Lường - Lai Châu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

391.33

NH3

0.78

NO

0.27

NO2

0.89

O3

38.27

PM2.5

3.05

PM10

3.39

SO2

0.5