Dự báo Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

27.4°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

27.2°

Nhiệt độ cao nhất

92.2%

Độ ẩm

1.03 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.7°

Điểm ngưng

5.4

UV

1007 hPa

Áp suất

05:23/18:54

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu
26.8° / 27.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu
24.3° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu
25.5° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu
27.9° / 31.8°

Dự báo thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

27.5° / 27.1°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.3° / 30.8°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 32°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.6° / 31.7°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.4° / 32.1°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.8° / 32.4°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.1° / 31.2°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.6° / 26.7°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.4° / 26.9°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26.3°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26.2°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.8° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.6° / 25.8°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.3° / 32°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 34.5°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 34.3°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.9° / 35.5°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.7° / 36.6°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 35.2°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.4° / 35°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.9° / 35.4°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.8° / 34.2°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.3° / 31.9°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.5° / 27.2°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.6° / 26°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.9° / 26.8°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.1° / 25.6°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.3° / 25.5°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.3° / 25.1°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.1° / 25.9°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.8° / 25.8°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.6° / 27.7°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.4° / 31°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.9° / 36.5°

Thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 27.5° 1.44 m/s 92% 1007 hPa 21.68 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.9° / 29.8° 1.37 m/s 89% 1008 hPa 10.31 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.1° / 30.6° 1.18 m/s 80% 1009 hPa 14.36 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.7° / 30° 1.55 m/s 85% 1006 hPa 8.01 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.6° / 28.8° 1.13 m/s 92% 1005 hPa 10.16 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 24° / 29.3° 1.26 m/s 91% 1003 hPa 5.22 mm

Chất lượng không khí tại Núi Phu Nằm Cấu - Lai Châu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

397.21

NH3

0.97

NO

0.57

NO2

1.29

O3

36.68

PM2.5

4

PM10

4.12

SO2

0.3