Dự báo Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

28.2°

Cảm giác như 34°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.3°

Nhiệt độ thấp nhất

29.7°

Nhiệt độ cao nhất

90%

Độ ẩm

1.47 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.6°

Điểm ngưng

4.51

UV

1005 hPa

Áp suất

05:22/18:53

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Tou San - Lai Châu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Tou San - Lai Châu
27.6° / 34.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Tou San - Lai Châu
24.8° / 26.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Tou San - Lai Châu
26.3° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Tou San - Lai Châu
28° / 31.2°

Dự báo thời tiết Núi Tou San - Lai Châu hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

28° / 34.3°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.8° / 34°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.7° / 34.5°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.4° / 35.7°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.5° / 36.2°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.7° / 36.1°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.9° / 36.8°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.1° / 34.9°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31.1°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.9° / 27.2°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.5° / 26.5°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.9° / 26°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.4° / 26.9°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.3°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.8° / 26.1°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 27.4°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.4° / 33.9°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.2° / 35.4°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.7° / 36.3°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 36°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

3:00 pm

29.4° / 36.7°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 pm

28.6° / 35.9°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 pm

28.4° / 33.7°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

27.6° / 31.5°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.5° / 28°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.1° / 26.2°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.2° / 26.2°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.7°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.2° / 26.6°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.8° / 27.7°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Núi Tou San - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Tou San - Lai Châu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.3° / 29.3° 1.69 m/s 90% 1005 hPa 9.6 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.2° / 29.2° 1.78 m/s 90% 1004 hPa 11.19 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.4° / 32.9° 1.82 m/s 72% 1004 hPa 6.05 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.3° / 33° 1.76 m/s 67% 1002 hPa 6.2 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.9° / 34° 1.56 m/s 68% 1002 hPa 9.78 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.2° / 33.1° 0.67 m/s 63% 1002 hPa 12.94 mm

Chất lượng không khí tại Núi Tou San - Lai Châu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

260.95

NH3

0.71

NO

1.05

NO2

1.08

O3

15.48

PM2.5

1.81

PM10

1.8

SO2

0.41