Dự báo Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

26.8°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

31.7°

Nhiệt độ cao nhất

98.1%

Độ ẩm

1.14 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.5°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:22/18:52

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Núi Tả Liên - Lai Châu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Tả Liên - Lai Châu
29.4° / 37.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Tả Liên - Lai Châu
25.3° / 27.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Tả Liên - Lai Châu
25.6° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Núi Tả Liên - Lai Châu
26.8° / 26°

Dự báo thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.4° / 27.9°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 27.1°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.5° / 27.5°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.7° / 27.9°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 27.1°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 27.2°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.2° / 32°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33.7°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.8° / 34.8°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.1° / 33.3°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.3° / 32.4°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.5° / 32.2°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32.9°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.3° / 31.7°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.2° / 31.8°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.2° / 27°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.3° / 27°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 27°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27.7°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.7° / 27.6°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.7° / 32.5°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.9° / 34.6°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 92 %

mưa vừa

1:00 pm

28.7° / 35.7°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa vừa

2:00 pm

28.8° / 35.3°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 pm

28.5° / 35.1°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 pm

28.3° / 35.6°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa vừa

5:00 pm

27.9° / 33.1°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.7° / 26.1°

Thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Tả Liên - Lai Châu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 31.6° 2 m/s 83% 1005 hPa 10.68 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.3° / 28.5° 1.73 m/s 90% 1005 hPa 5.85 mm
T4 19/06 mưa vừa 25° / 28.6° 1.91 m/s 92% 1004 hPa 11.11 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 24° / 31.6° 1.65 m/s 87% 1004 hPa 3.89 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.8° / 34° 1.76 m/s 63% 1001 hPa 4.89 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.3° / 33.1° 1.91 m/s 64% 1002 hPa 8.34 mm

Chất lượng không khí tại Núi Tả Liên - Lai Châu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

264.49

NH3

0.46

NO

0

NO2

2.1

O3

15.04

PM2.5

1.41

PM10

1.49

SO2

0.33