Dự báo Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

31.4°

Cảm giác như 37°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

32°

Nhiệt độ cao nhất

65.5%

Độ ẩm

1.73 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

6.67

UV

1004 hPa

Áp suất

05:22/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Cửa Lò - Nghệ An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cửa Lò - Nghệ An
30.6° / 37.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cửa Lò - Nghệ An
26.7° / 30.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cửa Lò - Nghệ An
26.1° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Cửa Lò - Nghệ An
31.8° / 38.5°

Dự báo thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

31.7° / 37.4°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.6° / 37.5°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.5° / 37.4°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.8° / 38.7°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.1° / 38.2°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.7° / 38.8°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mưa vừa

6:00 pm

29.6° / 36.8°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 80 %

mưa vừa

7:00 pm

28° / 32.9°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mưa vừa

8:00 pm

28° / 32.7°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 pm

27.3° / 31°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa vừa

10:00 pm

27.6° / 31.1°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.9° / 30.9°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.9° / 27.3°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 26°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26.3° / 27.9°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 27.4°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 27.4°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.3°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 30.1°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

28.2° / 32.4°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 34.6°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 am

31.9° / 38°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 38.9°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 60 %

mây cụm

12:00 pm

33.9° / 39.6°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 60 %

mây cụm

1:00 pm

33.6° / 40°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 60 %

mây cụm

2:00 pm

32.9° / 38.6°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.9° / 37.2°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.7° / 36.5°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 35°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.9° / 34.5°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 84 %

mưa vừa

7:00 pm

28.3° / 32.4°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mưa vừa

8:00 pm

27.1° / 31.9°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 pm

27.3° / 31.1°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.7° / 31.2°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.7° / 30.8°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.8° / 30.5°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.6° / 26.6°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 26°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 27.4°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 28°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 31°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 34.6°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

30.6° / 36.4°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

11:00 am

31.3° / 38.7°

Thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Cửa Lò - Nghệ An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.4° / 32° 3.16 m/s 66% 1004 hPa 11.41 mm
T4 26/06 mưa vừa 26° / 33.5° 4.24 m/s 60% 1006 hPa 6.28 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.6° / 31.7° 5.25 m/s 67% 1007 hPa 10.06 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.8° / 34.9° 5.39 m/s 60% 1003 hPa 2.44 mm
T7 29/06 mây đen u ám 27.9° / 36.6° 3.09 m/s 49% 1001 hPa 0 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 29° / 37.6° 4.48 m/s 46% 999 hPa 0.24 mm

Chất lượng không khí tại Biển Cửa Lò - Nghệ An

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

574.41

NH3

6.54

NO

0.44

NO2

6.36

O3

60.08

PM2.5

19.04

PM10

21.15

SO2

5.95