Dự báo Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

33°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

27.8°

Nhiệt độ thấp nhất

38.5°

Nhiệt độ cao nhất

61.3%

Độ ẩm

4.32 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.8°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:20/18:35

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Diễn Thành - Nghệ An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Diễn Thành - Nghệ An
36.1° / 42.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Diễn Thành - Nghệ An
30.8° / 35.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Diễn Thành - Nghệ An
29° / 32.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Diễn Thành - Nghệ An
34.3° / 40.6°

Dự báo thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

33° / 37.6°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

8:00 pm

32.9° / 36.8°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.1° / 36°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.9° / 36.4°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.3° / 36°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 am

30° / 35.9°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

1:00 am

30° / 34.6°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

2:00 am

29.3° / 33.6°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

3:00 am

29.9° / 33.5°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 am

29.3° / 33.4°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

5:00 am

29.9° / 32.9°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

6:00 am

29.6° / 33.8°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 am

30.9° / 34.8°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

8:00 am

32° / 36.3°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 38.2°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

34.7° / 39.5°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

11:00 am

35.5° / 40.3°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.6° / 40.1°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.4° / 43°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.8° / 42°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

3:00 pm

38° / 43°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.7° / 41.6°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.8° / 41°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

6:00 pm

33° / 39°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.4° / 36.7°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.3° / 35.9°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.6° / 35.8°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.2° / 35°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.7° / 34°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 am

30.5° / 33.1°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

1:00 am

29.9° / 33.4°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

2:00 am

29.8° / 33.3°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

3:00 am

29.5° / 32.3°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 am

30° / 32.8°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

5:00 am

29.2° / 32.9°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

6:00 am

29.1° / 32.3°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

7:00 am

29.3° / 34.5°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 35.2°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

32.1° / 38°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 38.3°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 39.6°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.4° / 39.8°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.3° / 40.6°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.4° / 40.3°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.9° / 39.2°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.7° / 40.2°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.3° / 39.6°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.3° / 37°

Thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Diễn Thành - Nghệ An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 28.7° / 38.1° 5.13 m/s 45% 1003 hPa 0 mm
T3 18/06 mây đen u ám 29.4° / 37.7° 5.81 m/s 49% 1001 hPa 0 mm
T4 19/06 mây đen u ám 29.5° / 36° 5.25 m/s 48% 1002 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28.2° / 38.3° 5.14 m/s 45% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 28.2° / 38.2° 2.76 m/s 49% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.3° / 36.3° 5.37 m/s 50% 1001 hPa 0.52 mm

Chất lượng không khí tại Biển Diễn Thành - Nghệ An

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

397.71

NH3

7.02

NO

0

NO2

5.66

O3

29.51

PM2.5

2.87

PM10

4.6

SO2

4.28