Dự báo Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

30°

Cảm giác như 37°
mưa vừa

mưa vừa

26.7°

Nhiệt độ thấp nhất

34.3°

Nhiệt độ cao nhất

80.2%

Độ ẩm

1.59 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.2°

Điểm ngưng

2.51

UV

1002 hPa

Áp suất

05:09/18:34

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Tuần Châu - Quảng Ninh
31.2° / 39.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Tuần Châu - Quảng Ninh
26.7° / 31.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Tuần Châu - Quảng Ninh
28.3° / 34.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Tuần Châu - Quảng Ninh
30.7° / 37.5°

Dự báo thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

30.8° / 37.5°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 37°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.9° / 38°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.1° / 39.2°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34° / 40.6°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.6° / 41.5°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35° / 41.2°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.7° / 38.1°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 38.3°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 37.3°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.5° / 36.3°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.2° / 35°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 33.4°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.7° / 32.5°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.3° / 32.1°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28° / 31.8°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.2° / 32.9°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.1° / 31.2°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.7° / 30.3°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.2° / 30.3°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

27.5° / 30.4°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

28° / 27.9°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.9° / 31.9°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.9° / 33.9°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.6° / 35.9°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.2° / 37.5°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

33° / 39.3°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.1° / 40.9°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.3° / 41°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.1° / 40.4°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.8° / 40.2°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.5° / 40.5°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.7° / 39.4°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.9° / 38.7°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 69 %

mây cụm

6:00 pm

30.9° / 37.6°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 79 %

mây cụm

7:00 pm

28.3° / 35°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 87 %

mây cụm

8:00 pm

28.8° / 33.6°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mây thưa

9:00 pm

27.5° / 32.5°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mây rải rác

10:00 pm

27.9° / 32.7°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mây rải rác

11:00 pm

27.6° / 31.5°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 31.8°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.3° / 31.8°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mây cụm

2:00 am

27.8° / 30.5°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.1° / 27.3°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.6° / 26.3°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.7° / 26.1°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa vừa

6:00 am

27° / 31.8°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.8° / 34.9°

Thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Biển Tuần Châu - Quảng Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.5° / 34.3° 2.79 m/s 69% 1002 hPa 7.96 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.3° / 33.1° 3.59 m/s 62% 1002 hPa 4.73 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.9° / 33.4° 3.59 m/s 68% 1002 hPa 8.68 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 27.6° / 33.3° 3.92 m/s 66% 1003 hPa 2.69 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26.3° / 33.8° 3.44 m/s 63% 1003 hPa 0.69 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 26.9° / 34° 2.78 m/s 60% 1003 hPa 0.52 mm

Chất lượng không khí tại Biển Tuần Châu - Quảng Ninh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

307.38

NH3

0.67

NO

0.81

NO2

3.03

O3

25.63

PM2.5

3.31

PM10

6.22

SO2

3.74