Dự báo Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

28.5°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.7°

Nhiệt độ thấp nhất

34.5°

Nhiệt độ cao nhất

88.2%

Độ ẩm

1.4 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

27°

Điểm ngưng

0

UV

1002 hPa

Áp suất

05:08/18:34

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh
33.7° / 41.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh
27.7° / 33°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh
27° / 32.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh
29.8° / 36.6°

Dự báo thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.9° / 34.1°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.2° / 34.7°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.7° / 34.2°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.8° / 33.9°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.1° / 33.5°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.5° / 32.3°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.3° / 31.2°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.3° / 32.5°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.4° / 32°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 32.9°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 am

27.3° / 31.9°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 am

27.3° / 32.7°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 am

29.6° / 36.3°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.7° / 37.4°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 38°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

32.7° / 39.1°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 40.8°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.8° / 39.5°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 39.7°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.3° / 40°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.9° / 39°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 38.7°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.7° / 37.4°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.8° / 36°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.4° / 33.5°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.2° / 33.2°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.9° / 32.2°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28° / 32.2°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.7° / 32°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

12:00 am

27.5° / 32°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.6° / 31.9°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.5° / 32°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

27.2° / 27.1°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.5° / 27.8°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.3° / 27.7°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.4° / 31.3°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 am

27.5° / 33.4°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa vừa

8:00 am

27.8° / 32.2°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 am

28.9° / 33.4°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

10:00 am

30.5° / 37.7°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.2° / 37.7°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.4° / 37.9°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.2° / 38.1°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.6° / 38.1°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.3° / 39.4°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.1° / 38.4°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 37.5°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.9° / 35.8°

Thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.4° / 34.6° 4.28 m/s 61% 1003 hPa 1.73 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.8° / 33.2° 3.17 m/s 66% 1002 hPa 9.71 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.8° / 32.5° 2.8 m/s 82% 1002 hPa 8.17 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.4° / 33.6° 2.88 m/s 77% 1002 hPa 10.51 mm
T6 21/06 mưa vừa 27.9° / 33.6° 3.65 m/s 73% 1002 hPa 6.64 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 27° / 33.4° 3.95 m/s 67% 1003 hPa 1.3 mm

Chất lượng không khí tại Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

317.7

NH3

1.65

NO

0

NO2

1.73

O3

49.75

PM2.5

16.57

PM10

20.86

SO2

2.25