Dự báo Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

31.6°

Cảm giác như 38°
mây cụm

mây cụm

26.3°

Nhiệt độ thấp nhất

38.4°

Nhiệt độ cao nhất

69.7%

Độ ẩm

4.16 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

0

UV

999 hPa

Áp suất

05:18/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Tiên Trang - Thanh Hóa
35° / 43.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Tiên Trang - Thanh Hóa
29.9° / 35°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Tiên Trang - Thanh Hóa
28.9° / 32.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Tiên Trang - Thanh Hóa
32.4° / 39.3°

Dự báo thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

32° / 38.6°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây cụm

8:00 pm

31.2° / 38.3°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 70 %

mây cụm

9:00 pm

31.5° / 38.4°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.1° / 36.1°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.1° / 35.5°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 am

29.7° / 34°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.4° / 32.2°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 am

29° / 32.7°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

28.3° / 32.4°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 am

28.1° / 32.7°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 am

29° / 32.2°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 am

29.1° / 34.7°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

30.3° / 35.7°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 37.8°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

32.8° / 38°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 41°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.5° / 41.8°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.9° / 43.5°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.4° / 44.2°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

37.5° / 44.8°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.4° / 43.7°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.4° / 40.3°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.7° / 38°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.2° / 35.2°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.8° / 33.7°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa vừa

9:00 pm

28.9° / 32.8°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa vừa

10:00 pm

29° / 32.9°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.6° / 31.9°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mưa vừa

12:00 am

27.6° / 31.9°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

27.9° / 31.1°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 30.1°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.3° / 27.6°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.2° / 27.7°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

28° / 27.2°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.9° / 30.9°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 32.2°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 34.9°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 37.7°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 am

32.1° / 39.5°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 40.5°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.7° / 41.2°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.5° / 41.8°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.9° / 42.4°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.2° / 41.1°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 40.8°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.5° / 39.5°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.1° / 37°

Thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Tiên Trang - Thanh Hóa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27.9° / 38.3° 5.85 m/s 48% 1002 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.9° / 37.5° 4.08 m/s 60% 1001 hPa 7.54 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.4° / 35.3° 3.75 m/s 64% 1001 hPa 5.05 mm
T5 20/06 mây đen u ám 27.3° / 37.7° 4.62 m/s 60% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 27.5° / 36.6° 4.91 m/s 59% 1001 hPa 0.95 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.4° / 36.7° 4.69 m/s 57% 1001 hPa 1.51 mm

Chất lượng không khí tại Biển Tiên Trang - Thanh Hóa

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

447.47

NH3

10.94

NO

0

NO2

11.15

O3

31.81

PM2.5

7.88

PM10

11.99

SO2

6.86