Dự báo Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

35.3°

Cảm giác như 39°
mây thưa

mây thưa

27.9°

Nhiệt độ thấp nhất

35.9°

Nhiệt độ cao nhất

46%

Độ ẩm

1.03 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.4°

Điểm ngưng

6.1

UV

1005 hPa

Áp suất

05:15/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng
34.5° / 41°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng
28° / 33.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng
30.3° / 33.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng
31.3° / 38.3°

Dự báo thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

35° / 39.6°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 46 %

mây thưa

10:00 am

35.8° / 39.9°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 48 %

mây rải rác

11:00 am

35.8° / 40.8°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 49 %

mây cụm

12:00 pm

34° / 41°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 53 %

mây cụm

1:00 pm

33.9° / 40.5°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 62 %

mây cụm

2:00 pm

32.6° / 39.8°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.5° / 40°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 38.8°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.4° / 38.2°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.4° / 37.1°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 36.8°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.4° / 35°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.8° / 35.1°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.1° / 35°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.4° / 33.8°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 am

28.8° / 33°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 am

28.2° / 32.8°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

28.3° / 31.3°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 31.1°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 31.8°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 am

27.6° / 30.4°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

28.8° / 32°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

7:00 am

29.3° / 33°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 am

32.6° / 36.6°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 am

33.7° / 39.3°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

10:00 am

33.8° / 39°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

33.6° / 38.7°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.2° / 38.6°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.5° / 40°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.4° / 39.9°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.3° / 38°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.3° / 38°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.3° / 38.1°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 38.9°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.5° / 37°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.5° / 35.9°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 34.8°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 34.4°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 33.5°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 am

28.8° / 32.1°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

27.7° / 31.7°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.4° / 30.9°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

28° / 30.7°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 27.2°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.7° / 26.1°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.3° / 30.2°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.9° / 32.3°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 35.2°

Thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28.2° / 35.6° 5.65 m/s 49% 1005 hPa 0.9 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.7° / 33.1° 5.45 m/s 59% 1004 hPa 0.84 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.7° / 33.1° 5.02 m/s 61% 1004 hPa 2.98 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 28.3° / 32.2° 5.67 m/s 63% 1004 hPa 2.73 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26.4° / 31.3° 5.47 m/s 66% 1003 hPa 0.6 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.3° / 31° 6.23 m/s 69% 1003 hPa 4.76 mm

Chất lượng không khí tại Biển Bãi Bụt - Đà Nẵng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

480.85

NH3

3.97

NO

0.93

NO2

5.33

O3

83.37

PM2.5

6

PM10

7.88

SO2

2