Dự báo Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

32°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.1°

Nhiệt độ thấp nhất

32.1°

Nhiệt độ cao nhất

61.4%

Độ ẩm

1.88 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

8.11

UV

1006 hPa

Áp suất

05:17/18:22

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
31° / 36.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
25.7° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
27° / 30.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
30.7° / 35.8°

Dự báo thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

32.9° / 36.3°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 37°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.9° / 37.5°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.7° / 36.7°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.3° / 36°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.1° / 36.1°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 35.7°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.1° / 34.7°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 77 %

mưa vừa

7:00 pm

28.7° / 32.3°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.6° / 30.4°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.3° / 30°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.9° / 30.1°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.9° / 26.8°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

26.7° / 27.8°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 27.8°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 27.1°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.3°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

27.3° / 30.1°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

28.6° / 33°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 34.1°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

30.8° / 35.3°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 am

30.3° / 35.6°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.6° / 35.3°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.6° / 37°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.7° / 36.3°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 36.3°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.5° / 36.1°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.6° / 35.1°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 33.4°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa vừa

7:00 pm

28.6° / 32°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa vừa

8:00 pm

28.4° / 32.5°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

9:00 pm

27.9° / 31.5°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

27.8° / 31.5°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.9° / 31.4°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.6° / 31.2°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

27.7° / 30°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 am

27.3° / 27.4°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.5°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 26.1°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 27.6°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 31.4°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

29.7° / 33.6°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.7° / 32.2° 4.55 m/s 62% 1006 hPa 3.05 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.7° / 30.3° 5.39 m/s 68% 1007 hPa 10.2 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26.8° / 30.1° 6.71 m/s 75% 1009 hPa 0.51 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.8° / 31.1° 6.07 m/s 69% 1008 hPa 2.14 mm
T7 29/06 mưa vừa 26.7° / 32° 4.82 m/s 68% 1006 hPa 5.12 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27.3° / 33.2° 6.21 m/s 60% 1004 hPa 0.47 mm

Chất lượng không khí tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

487.33

NH3

3.05

NO

0.44

NO2

7.4

O3

47.09

PM2.5

4.74

PM10

5.96

SO2

2.82