Dự báo Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

29.7°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

31°

Nhiệt độ cao nhất

65%

Độ ẩm

1.6 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.2°

Điểm ngưng

4.19

UV

1007 hPa

Áp suất

05:20/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Dông - Khánh Hòa
28.4° / 32.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Dông - Khánh Hòa
25.2° / 27.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Dông - Khánh Hòa
26.2° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Dông - Khánh Hòa
29.4° / 34.6°

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

29.7° / 32.1°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.3° / 32.6°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.1° / 33.2°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 34.3°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.8° / 35.1°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 35.1°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.2° / 34.9°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.4° / 32.1°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 31.6°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 31.1°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 30.7°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.9° / 26.3°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.8° / 27.2°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.4° / 27.2°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.6°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

26.5° / 26°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

26.9° / 26.2°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

27.3° / 30°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.2° / 34.9°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.4° / 36.6°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.2° / 37°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.7° / 34.3°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.2° / 32.6°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.6° / 33.2°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 33°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.4° / 32.8°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 pm

27.6° / 32°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mưa vừa

8:00 pm

27.5° / 30°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

26.4° / 26.9°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mưa vừa

11:00 pm

27° / 26°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.2° / 28°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 am

25.7° / 26.1°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 am

25.8° / 26.5°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.6° / 27.5°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.1° / 27.6°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33.9°

Thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dông - Khánh Hòa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.6° / 31° 3.31 m/s 65% 1007 hPa 2.48 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.5° / 31.6° 3.39 m/s 65% 1008 hPa 10.99 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.2° / 29.9° 2.9 m/s 78% 1009 hPa 11.97 mm
T6 28/06 mưa vừa 25.6° / 30.1° 3.32 m/s 68% 1009 hPa 14.53 mm
T7 29/06 mưa vừa 25° / 31.4° 2.99 m/s 66% 1008 hPa 8.08 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.5° / 30.2° 2.43 m/s 74% 1007 hPa 3.31 mm

Chất lượng không khí tại Biển Bãi Dông - Khánh Hòa

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

314.46

NH3

1.71

NO

0.4

NO2

1.19

O3

49.64

PM2.5

4.08

PM10

4.52

SO2

0.8