Dự báo Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

31.6°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

31.3°

Nhiệt độ cao nhất

89%

Độ ẩm

2.33 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

29.1°

Điểm ngưng

0.71

UV

1005 hPa

Áp suất

05:19/18:10

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hòn Tre - Khánh Hòa
29.7° / 37.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hòn Tre - Khánh Hòa
25.4° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hòn Tre - Khánh Hòa
27° / 27.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Hòn Tre - Khánh Hòa
27.2° / 30.2°

Dự báo thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

31° / 38.6°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 am

30.4° / 37°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.9° / 36.8°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.9° / 35.7°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 32°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.7° / 30°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.6° / 30°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30.4°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30.2°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30.5°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.6° / 30.7°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.1° / 29.4°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 27.1°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.4° / 26.5°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 26°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

26.9° / 27.3°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 am

26.7° / 27.7°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

27.7° / 27.7°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30.9°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 31°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 am

28.1° / 31.4°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 am

28.8° / 31.3°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.4° / 32.4°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.4° / 32.6°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.9° / 31.5°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.4° / 31.1°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.6° / 32°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.7° / 30.8°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27.8°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.1° / 27.4°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 27.8°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.6° / 26.5°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.4° / 26°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 27.6°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

26.7° / 26.5°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 am

26.3° / 27.2°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 27.5°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 27.4°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 27.9°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

26.8° / 26°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27.4° / 27.2°

Thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Hòn Tre - Khánh Hòa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.7° / 32° 2.69 m/s 87% 1005 hPa 3.95 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27° / 28.4° 2.2 m/s 77% 1006 hPa 0.11 mm
T2 24/06 mưa vừa 25.5° / 29.1° 3.26 m/s 73% 1007 hPa 5.96 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 25.4° / 31.2° 2.64 m/s 75% 1006 hPa 1.16 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.6° / 29.8° 2.81 m/s 83% 1007 hPa 5.12 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.4° / 27.4° 1.89 m/s 80% 1008 hPa 5.66 mm

Chất lượng không khí tại Biển Hòn Tre - Khánh Hòa

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

310.92

NH3

2.81

NO

1.03

NO2

2.09

O3

23.01

PM2.5

2.05

PM10

2.42

SO2

0.98