Dự báo Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

33.3°

Cảm giác như 39°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.3°

Nhiệt độ thấp nhất

35°

Nhiệt độ cao nhất

58%

Độ ẩm

0.95 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.3°

Điểm ngưng

3.43

UV

1007 hPa

Áp suất

05:19/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
32° / 38.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
27.7° / 32.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
31° / 33.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
31° / 37.3°

Dự báo thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

33.2° / 39.4°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

9:00 am

33.8° / 38.8°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

10:00 am

33.7° / 38.8°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 39°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 53 %

mây cụm

12:00 pm

34° / 38.9°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 52 %

mây cụm

1:00 pm

33.7° / 38.5°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 58 %

mây cụm

2:00 pm

31.6° / 36.6°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.3° / 36°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 36.1°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 37.6°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.7° / 35.4°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 75 %

mây cụm

7:00 pm

29.3° / 34.4°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây cụm

8:00 pm

28.5° / 33.5°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây thưa

9:00 pm

28.7° / 33.3°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây thưa

10:00 pm

28.5° / 32.2°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây thưa

11:00 pm

28.2° / 32.9°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây thưa

12:00 am

28.5° / 31.9°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây rải rác

1:00 am

28.2° / 31.7°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây rải rác

2:00 am

28.3° / 31.7°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây rải rác

3:00 am

28.7° / 31.1°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây cụm

4:00 am

28° / 30.7°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây cụm

5:00 am

28.4° / 30°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mây cụm

6:00 am

28.4° / 30.1°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây cụm

7:00 am

30.8° / 34°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây cụm

8:00 am

32.9° / 36.9°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 57 %

mây rải rác

9:00 am

33.2° / 37.5°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 51 %

mây cụm

10:00 am

34.4° / 38.9°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 51 %

mây cụm

11:00 am

34.9° / 38.5°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.5° / 38.6°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 56 %

mây cụm

1:00 pm

32.4° / 38.5°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây cụm

2:00 pm

31.9° / 37.3°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.6° / 37.2°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.6° / 38.6°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.2° / 37.3°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 37°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.2° / 35.5°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.8° / 33°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.4° / 33.8°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.8° / 31.3°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.6° / 28°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mưa vừa

12:00 am

26.5° / 27.8°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

26.6° / 26.2°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.5° / 27.6°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 30.4°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 31.4°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 27° / 34.1° 4.63 m/s 53% 1006 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.5° / 35° 4.38 m/s 51% 1005 hPa 2.38 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.6° / 33.4° 4.25 m/s 57% 1005 hPa 1.46 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.8° / 31.6° 3.3 m/s 81% 1006 hPa 8.91 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.3° / 31.1° 2.61 m/s 58% 1004 hPa 4.94 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.5° / 28.8° 2.86 m/s 85% 1005 hPa 0.36 mm

Chất lượng không khí tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

300.91

NH3

3.11

NO

0.34

NO2

3.96

O3

11.94

PM2.5

3.18

PM10

3.91

SO2

0.66