Dự báo Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

27.7°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.2°

Nhiệt độ thấp nhất

27.6°

Nhiệt độ cao nhất

86%

Độ ẩm

2.76 m/s

Gió

8.432 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

4.02

UV

1006 hPa

Áp suất

05:30/18:15

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
26° / 27.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.9° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.7° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.6° / 26.8°

Dự báo thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

26.3° / 26.9°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

11:00 am

27.5° / 27.9°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.2° / 27.7°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 30.7°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 27.7°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 pm

26.8° / 26°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 pm

26.7° / 27.3°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

5:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 pm

24.6° / 25.2°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.2° / 26°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.5° / 25.5°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25.2°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.5° / 26°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.3° / 25.1°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.7° / 25.1°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25.9°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.3° / 25.9°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.8° / 25.3°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 am

24.9° / 25.2°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 25.1°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.9° / 25.4°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24.3° / 25.6°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24.8° / 25.3°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24.5° / 25.3°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.5° / 25.4°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.3° / 25.6°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.2° / 25.5°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.1° / 25.6°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.6° / 26°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 26°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.6° / 25.2°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.5° / 25.3°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24.6° / 25.3°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25.3°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24.7° / 25.5°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25.6°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.9° / 25.8°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.3° / 25.9°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.5° / 28° 6.36 m/s 86% 1006 hPa 24.4 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.2° / 25.7° 5.97 m/s 92% 1009 hPa 7.11 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 24° / 26.6° 3.32 m/s 86% 1009 hPa 5.45 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.6° / 29.5° 3.27 m/s 81% 1008 hPa 16.74 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 23.3° / 27.2° 4.16 m/s 88% 1008 hPa 9.13 mm
T5 27/06 mưa vừa 25° / 27.4° 2.67 m/s 81% 1009 hPa 16.48 mm

Chất lượng không khí tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

381.12

NH3

2.53

NO

2.08

NO2

9.83

O3

20.85

PM2.5

5.02

PM10

7.86

SO2

2.39